Баланс 31.12.2019

Звіт про фінансові результати 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів 2019 рік

Звіт про власний капітал 2019

Примітки до річної звітності 2019

Додаток до приміток до річної звітності 2019 рік

Аудит 2019

Баланс 2020

Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2020

Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) 2020

Звіт про власний капітал 2020

Примітки до річної звітності 2020

Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація по сегментамі_ 2020

Аудит 2020

Правила роботи магазину в червоній зоні